Wetenschap & Technologie Kompas

Het W&T Kompas is ontwikkeld door:

Mede mogelijk gemaakt door:
Regio Twente/Techniekpact Twente en provincie Overijssel & Platform Talent voor Technologie